Jõhvi ajalugu

Jõhvi vene põhikool loodi tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendal aastal Kohtla – Järve kuuenda keskkooli baasil. Kool mahutati väiksesse kahekorruselisse hoonesse, kuhu mahtus veel ka raamatukogu. Poiste tööõpetuse klassid olid hoovimajas. Kooli esimene direktor oli Nelli Filippova ja õppealajuhataja Fernanda Ennok. Kuna õpilaste arv pidevalt kasvas, ehitati uus koolimaja. Ehitus toimus rekordiliselt lühikese ajaga- koolimaja valmis tuhane üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal üheksa kaheksa kuuga. Põhikoolist sai ka keskkool. Kohtla- Järve kuueteistkümnes keskkool, kus õppis kaheksasada viiskümmend õpilast.
Tuhande üheksasaja kaheksakümne teisest kuni kahe tuhande neljanda aastani juhtis kooli direktor Ingrid Krajerenko. Sellel perioodil loodi kooli matemaatika füüsika süvaklassid. Au sees oli ka sportimine ning kool oli üheks paremini spordiinventariga varustatud kooliks Nõukogude Liidus. Alates tuhane üheksasaja üheksakümne kuuendast aastast kandis kool Jõhvi Vene Gümnaasiumi nime.

Kahe tuhande neljandast kuini kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oli kooli direktoriks Mare Lihtsa. Tema juhtimise all liitus kool kahe tuhande viiendal aastal täieliku keelekümbluse projektiga. Õpilaste keeleoskuse parandamiseks korraldati igasuviselt keelelaagreid, eestvedajaks eesti keele õpetaja Inge Papp. Keelelaagrid toimusid Eesti looduskaunites kohtades nagu näiteks Värska, Ahja, Kuremaa. Laagris olid õpilased koos eesti lastega.

Sellel perioodil said koolis alguse kaks vahvat traditsiooni. Hakati läbi viima lauljate konkurssi esialgse nimetusega „Kuldne hääl“. Hiljem muutus nimi „Eurovisiooniks.“ Projekti eestvedajaks oli muusikaõpetaja Jelena Afanasjeva.

Teiseks toredaks traditsiooniks kujunesid kooli olümpiamängud, mida viiakse läbi alates kahe tuhande viiendast aastast. Mängude eesotsas on olnud nende algusest siiani kooli kehalise kasvatuse õpetaja Viktor Predbannikov. Nende mängude avamisel on osalenud paljud Eesti tuntud sportlased, nende hulgas ka olümpiavõitjad Erki Nool ja Erika Salumäe.

Alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on koolu direktoriks sama kooli vilistlane Irina Šulgina. Irina Šulgina lõpetas Kohtla- Järve kuueteistkümnenda Keskkooli tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal. Ta õppis selle kooli matemaatika klassis.
Praegu on kooli põhisuunaks kõigi õpilaste võimete esiletoomine ning kõigi õpilaste potentsiaali täielik ära kasutamine. Väga oluline on õpilaste ettevalmistamine iseseisvaks eluks ning nende kujundamine ühiskonnale vajalikeks liikmeteks . igale õpilasele püütakse läheneda individuaalselt. Palju tähelepanu pööratakse loomingulisuse arendamisele ja uurimustööde koostamisele. Püütakse tõsta õpilaste enesekindlust ja arendada positiivset maailmapilti. Alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on kool liitunud projektiga „Ettevõtlik kool“. Selle õppe raames viiakse läbi nii teoreetilist õpet kui ka ringitööd. Külastatakse erinevaid ettevõtteid ja korraldatakse üritusi. Eesmärgiks on suurendada õpilaste initsiatiivikust ja valmistada neid ette ees ootavaks. Selle projekti raames korraldataks regulaarselt õppe- ekskursioone Toilasse ning õpilased on haaratud juba esimestest klassidest peale. Alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on kool taas põhikool Kooli nimeks on Jõhvi Vene Põhikool. Kool on alati andnud haridust väga heal tasemel. Selle kinnituseks on head riigieksamite tulemused ning paljud endised õppurid on edukalt läbi löönud ka mitmetes välismaa kõrgkoolides.