Õpetaja tööd mõjutavad terviseriskid

Bioloogilised
• parasiitide, viiruste või bakterite poolt põhjustatud nakkused
Erinevad nakkushaigused: gripp, tuberkuloos
Erinevate parasiitide poolt põhjustatud nakkused: täitõbi, sügelised, parasiitidega (ussnugilised) nakatumise oht
• allergiad, mis on põhjustatud kokkupuutest orgaaniliste tolmudega: koolitolmus on allergiat tekitavad tolmulestad, hallitusseente spoorid, erinevad õppevahendid (topised)
*füüsilised kontaktid õpilastega (tahtlikud või tahtmatud) võivad kaasa tuua erinevaid traumasid. Kõige rängem Paalalinna koolitulistamine.

Füsioloogilised
*pidev hääleaparaadi kasutamine võib kaasa tuua kõripõletiku ja häälepaelte sõlmed. Hääl muutub kähedaks, võib esineda ajutist hääletust ning kroonilist köha
*silmade ülepinge arvutikuvariga töötamisel ja pideval kontrolltööde parandamisel võib viia nägemise halvenemiseni
*sundasend arvutiga töötamisel võib kaasa tuua selja kaela-ja nimmeosa radikuliidid ning hiirega töötamine randme karpaalkanali sündroomi
*tundide ajal põhiliselt püstiasendis seismine toob kaasa jalgade koormuse suurenemise ja võib põhjustada veenilaiendite teket

Füüsikalised
*valgus
Oluline hea valgustatus nii klassiruumides kui ka kodus (tööde parandamine, tundide ettevalmistamine)
*müra
Ilmselt otseselt kuulmist ei kahjusta, aga stressi võib põhjustada
*temperatuur
Oluline klassiruumi normaalne temperatuur klassi õhutamise võimalikkus
Keemilised
*erinevad kemikaalid ja nendega sooritatavad katsed keemiatundides

Psühho-sotsiaalsed
*Õpetaja töö väärtustamine ühiskonnas ja töökollektiivis
*Õpetajate palgatase ja tunnustamine kooli- maakonna tasemel
*Head suhted pedagoogilises kollektiivis, terve õhkkond
*Õpilastepoolne tagasiside
*Koostöö lapsevanematega, nendepoolne toetus
*Normaalne koormus
*Töö vastavus omandatud haridusele
*Pidev stress töökohal, mis võib olla tingitud eelpoolnimetatud teguritest, võib õpetajatel põhjustada esialgu meeleolumuutusi ning väsimust. Võivad esile kutsuda ka füüsilisi vaevusi nagu seedimisprobleemid, peavalud, vererõhuprobleemid, depressioon.

Enamlevinud kutsehaigused õpetajatel
* Kutsenakkushaigused ja kutseparasiithaigused
– tuberkuloos
– muud nakkus- ja parasiithaigused, mida põhjustavad töökeskkonna bioloogilised ohutegurid
* Töökeskkonna füüsikalistest ja füsioloogilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused
– häälepaelte sõlmekesed, mis on põhjustatud tööga seotud püsivast pingest häälepaeltele (häälega seotud tööst
–  karpaalkanali sündroom
– muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna füüsikalised või füsioloogilised ohuteguri

Kõige enam mõjutavad õpetaja tervist ilmselt siiski psühho-sotsiaalsed ning füsioloogilised (hääleaparaati puudutavad) tegurid. Kuna erinevaid parasiitnakkusi esineb Eestis siiski suhteliselt harva ning õpetajate tuberkuloosist ka eriti tihti ei kuule, füüsikalised tegurid on aga reguleeritud erinevate seadustega, siis nende tegurite mõju ei ole valdav. Oluline on aga küll, kas õpetaja ise oma füüsilist tervist hoiab ning kuidas ta suudab mitte väga soosivas sotsiaalses keskkonnas oma vaimu hoida. Tunnustamist vajab iga inimene ning väärilist tasu oma tööle ometi on õpetaja ametis lisaks muidki sotsiaalseid tegureid.

Väga oluline, kuidas on suhted töökollektiivis. On ju koolid täis väga tugevaid isiksusi ja oluline on, et ei surutaks maha teisi ning nende arvamust. Direktsioonile antud suuremad volitused võivad tekitada pingeid seoses töö tasustamisega. Väga autokraatne õppealajuhataja saab lisaks õli tulle valada ning igas tunnis on vaja ennast kehtestada, et oleks klassis töine tore õhkkond. Ja muidugi lapsevanemad ja meie kõik, kes me teame ju õpetamisest kõike. Nii peabki õpetaja olema väga tugeva närvikavaga, et kõigi võimalike erinevate seisukohtade arvamuste keskel kindlalt oma rida ajada ja soovitud tulemuseni jõuda.